අපිව අනුගමනය කරන්න

WeChat

WeChat

අපව අමතන්න

මොබ්.: +86 134 8102 4441

දුරකථන: +86 771 5805 269

ෆැක්ස්: +86 771 5805 259

විද්යුත් තැපෑල: dingbo@dieselgeneratortech.com

ස්කයිප්: +86 134 8102 4441

එකතු කරන්න.: No.2, Gaohua Road, Zhengxin Science and Technology Park, Nanning, Guangxi, China.

ස්පර්ශ කරන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල ඇතුළත් කර අපෙන් නවතම පුවත් ලබා ගන්න.

ප්‍රකාශන හිමිකම © Guangxi Dingbo Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි | අඩවි සිතියම
අපව අමතන්න